Onze visie

Obs De Delta Beethoven is een openbare school waar kinderen, leerkrachten en ouders zich veilig voelen. Er is een prettige, open sfeer waar iedereen elkaar kent en gezien en gehoord wordt. Als het nodig is, spreken we elkaar aan, want we zijn samen verantwoordelijk voor de leerresultaten en de sfeer op onze school. Daarom hebben we ook goede afspraken met elkaar gemaakt, zodat we weten waar we ons aan te houden hebben.
 
Op onze school mag iedereen zichzelf zijn. Iedereen ontwikkelt zich op zijn eigen manier en niveau. Daarbij vinden we het belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten, want dan lukt het leren ook beter. 
 
De leerkrachten volgen zorgvuldig wat het kind leert, hoe het zich ontwikkelt en delen dat met de ouders. We zorgen voor een passend onderwijsaanbod en bieden de zorg die het kind nodig heeft. De betrokkenheid van ouders vinden we belangrijk, ouders zijn de educatieve partner in het leerproces van hun kind.
 
Onze kernwaarden
Wij werken met onze ouders, kinderen en partners samen op basis van wederzijds respect. We zijn ambitieus, naar hen en naar onszelf! We maken ruimte voor de ontwikkeling van kinderen, leerkrachten en onze school. Dat doen we vanuit onze kernwaarden:
We geven en hebben vertrouwen; in elkaar, in onze kinderen, in de ouders en in onszelf.
We verbinden heden en toekomst, we verbinden mensen, culturen en opvattingen.
We tonen meesterschap in wat we doen!

Meer weten?
Wilt u meer lezen over onze school en ons onderwijs, download hier onze schoolgids.

Leerkrachten aan het woord

"Ik vind het belangrijk dat kinderen leren omgaan met de vele prikkels die ze dagelijks tegenkomen."

"De Vreedzame School helpt mij en de kinderen hierbij."