Oudercommunicatie


Wij communiceren open en transparant met ouders over de ontwikkeling van hun kind(eren). De dialoog met ouders is belangrijk om de ontwikkeling goed te kunnen begeleiden. Als ouders vragen of opmerkingen hebben, staan de deuren van leerkrachten en directie altijd open om samen het gesprek daarover te voeren.
De school kent vele informatiemomenten en -bronnen zoals:
  • Ouderavonden: aan het begin van ieder schooljaar wordt u uitgenodigd voor een algemene informatieavond. De leerkracht van uw kind geeft dan uitleg over wat er het komend jaar aangeboden gaat worden.
  • Kind - Ouder - Leerkracht gesprek (KOL). In september, maart en in juni wordt u met uw kind uitgenodigd voor een KOL-gesprek. Dit gesprek gebeurt aan de hand van een formulier waarin kinderen en ouders kunnen opschrijven hoe ze denken dat het gaat op school. De stem van ouders is belangrijk, eigenaarschap van het kind en afstemming met de school is wat we willen bereiken. 
  • Deltakijker: eenmaal per twee weken verschijnt de Deltakijker. In de Deltakijker vindt u naast zakelijke informatie ook informatie van leerlingen, ouders en leerkrachten over wat er op school gebeurt.
  • Ouderportaal: wij communiceren dagelijks/wekelijks digitaal met ouders. Naast praktische informatie delen we ook foto's van klassenactiviteiten.
  • Schoolgids daarin vindt u achtergrondinformatie over hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Daarnaast publiceren we jaarlijks de Jaargids met  informatie over de praktische gang van zaken bij ons op school.

Leerlingen aan het woord

"De juffen doen er alles aan doen om je te helpen als je problemen hebt."

"Ik krijg meer instructie als ik dat nodig heb. Dat vind ik fijn."