Waarom kiezen voor De Delta Beethoven?

De keuze voor een school is belangrijk, uw kind brengt op school immers een belangrijk deel van zijn of haar jeugd door. We helpen hier graag bij! Kom daarom gerust eens langs voor een kennismaking. Dan bespreken wij wat voor u belangrijk is. Hier hebben we alvast een aantal argumenten op een rijtje gezet, waarom u voor onze school zou kunnen kiezen:
 • Iedereen is welkom op onze school ongeacht wel of geen geloofsovertuiging.
 • De school hanteert een continurooster. Dit betekent dat de kinderen op alle dagen naar school gaan van 8.30 uur tot 14.00 uur en op school onder toezicht van de leerkracht leren, spelen en eten. Dit bevordert de rust en regelmaat op school en zo beschikken we over meer effectieve leertijd.
 • We zorgen voor een sfeer van veiligheid, rust en vertrouwen in jezelf en in elkaar. We werken met de methode 'De Vreedzame school'.
 • We werken en leren vanuit de mogelijkheden van het kind, waarbij het belangrijk is dat het lekker in zijn vel zit als voorwaarde om goed te kunnen leren.
 • We bieden ieder kind onderwijs dat bij hem/haar past. We hebben oog voor de individuele behoeften en talenten van ieder kind. Of het kind zich nu snel en makkelijk ontwikkelt of juist extra ondersteuning nodig heeft. Samen kijken we wat uw kind nodig heeft.
 • Onze focus ligt op het behalen van goede resultaten, zowel wat betreft het verwerven van cognitieve vaardigheden als de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Het afgelopen jaar heeft dit geresulteerd in een goed resultaat bij de Centrale eindtoets. Daar zijn wij trots op.
 • Het leesonderwijs staat hoog in het vaandel bij De Delta Beethoven. We werken met onderwijsassistenten en vrijwilligers die gerichte leesondersteuning geven aan de kinderen die in hun leesontwikkeling achter blijven. 
 • Naast het vergaren van belangrijke basiskennis zoals taal en rekenen richten we ons op vaardigheden die nu én in de toekomst onmisbaar zijn, zoals samenwerken, creativiteit, kritisch denken, onderzoeken, ondernemen en communiceren. Dit doen we door te werken met IPC en The leader in me.
 • We maken gebruik van moderne leermiddelen, zoals het werken met Snappet en het ontdekkend- en ontwerpend leren in de lego/techniekhoek.
 • Acht maal per jaar organiseren we de Deltarevue waarin alle leerlingen hun talenten op het gebied van dans, muziek en toneelspel aan andere kinderen en ouders kunnen laten zien.
 • Kinderen uit groep 5 krijgen muziekles en leren een instrument bespelen onder leiding van docenten van de Muziekschool Waterland.
 • We organiseren buitenschoolse activiteiten zoals theaterbezoek, volgen van muzieklessen buiten schooltijd, sporttoernooien en excursies.
 • Wij zijn een gezonde school; kinderen krijgen tijdens de schoolfruitweken drie keer per week groente en fruit aangeboden. Buiten deze weken hebben wij vaste dagen dat we de kinderen vragen groente of fruit mee te nemen. Naast het fruit eten, drinken we water op onze school.
 • De kinderen krijgen twee keer per week gym van een vakleerkracht. 
 • Peuterspeelzaal Eigenwijs is gehuisvest bij ons in school. Wij werken intensief samen, waardoor uw kleuter makkelijk kan doorstromen naar groep 1. De peuters mogen indien ze dit zelf willen ook in een kleutergroep op visite en meespelen.
 • Goede samenwerking met de omliggende buitenschoolse opvangorganisaties, zodat u de opvang van uw kind voor- en na schooltijd goed kunt regelen als u daar behoefte aan heeft.

Klik hier voor ons schoollied!

OR OBS De Delta flyer

MR OBS De Delta flyer

Ouders aan het woord

"Er hangt een hele goede sfeer en mijn kinderen gaan echt met plezier naar school."

"Als er iets is kan ik altijd bij de leerkrachten terecht en dan bedenken we samen een oplossing. Dit werkt goed en prima voor mij."